Práce

- Genius loci důlního díla Orty

O pracech >>>
Genius loci důlního díla Orty >>>
Velikonoční tradice v českých vesnicích rumunského Banátu >>>
Ženy ve službách reklamy >>>
„Mediální inflace termínu hrozba“ a „odpustkový efekt“
jako příčiny globální ekologické krize >>>


O práci >> Zhlédnout film >> Prodloužená verze >> Fórum >> Bonusy >>
Na toto úchvatné místo jsem se poprvé dostal v 9 letech s naším skautským oddílem. Následující léta jsem se na něj vracel, často jsem se pak na něj vracel, častěji ve fantastických snech... Na konci střední školy jsem se proto tomuto místu rozhodl věnovat seminární práci z pohledu historie. Díky tomu jsem zjistil, že příběh tohoto místa je stejně zajímavý jako místo samotné... Bohužel jsem popsal příliš stránek na to, aby si výsledky mého bádání přečetli všichni lidé, kteří mají o dílo zájem... A když jsem se později dověděl, že celému místu navíc reálně hrozí zánik, zrodila se v mé hlavě myšlenka, jak místo zakonzervovat a k tomu vtisknout výsledkům mé práce atraktivní formu...

A tak začal vznikat dokumentární film "Genius loci důlního díla Orty".

Třebaže jsem jeho tvorbu inicioval, film by nikdy nebyl dokončen nebýt dobré vůle spousty dalších lidí. Dík patří především Pavlu Brychtovi (účast na natáčení a odbornou práci s kamerou), PhDr. Vladimíru Czumalovi, CSc.(poskytnutí tvůrčího prostoru), Tomáši Edlovi(zapůjčení audio-zařízení), Vladislavu Heřmanskému (zapůjčení materiálů a účinkování ve filmu), Martinu Holečekovi(zapůjčení externího blesku pro fotodokumentaci), RNDr. Renatě Kachlíkovové (zvýhodněné podmínky pro zapůjčení materiálů z Geofondu Praha), Kateřině Kubíčkové (jazyková korektura scénáře a účast na fotodokumentaci), Ladislavu Lahodovi (zapůjčení halogenových světel a účinkování ve filmu), Miroslavu Novotnému (účast na natáčení a logistickou podporu), Radimovi Nuskovi (účast na fotodokumentaci), Mgr. Liborovi Petřvalskému (zapůjčení audio-zařízení), PhDr. Jaroslavu Psíkovi (propůjčení hlasu citacím v komentáři), Ing. Michalu Vosátkovi (zapůjčení materiálů a účinkování ve filmu), Jakubu Šimánkovi (autorství ilustračních kreseb a účast na natáčení) Ing. Vojtěchu Šimánkovi (zapůjčení materiálů a účinkování ve filmu), R. F. Znachorovi (poskytnutí materiálů) a Ondřeji Záleskému (poskytnutí materiálů). Dík za poskytnutí materiálu patří také několika institucím, především České geologické službě – GEOFOND, Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích, Muzeu Českého krasu v Berouně, Státnímu okresnímu archivu v Českých Budějovicích a Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Dík patří také CMA - společnosti pro výzkum historického podzemí, s níž byl projekt kooperován.

Film je dostupný ve dvou verzích - ve verzi kratší (49 min.) a delší (68 min.).

Budu Vám mnohokrát vděčný, věnujete-li mi po shlédnutí filmu kritickou poznámku...

Jste . návštěvníkem těchto stránek

©woreshack 2011